JIŽNÍ LISTY

Zpravodaj Jižní listy vydává městský obvod Ostrava-Jih. Jižní listy vycházejí jedenáctkrát ročně (s výjimkou měsíce července), každé číslo v nákladu 50 900 výtisků. Občanům městského obvodu Ostrava-Jih jsou do poštovních schránek distribuovány zdarma. 

 

Jl_04_2016      Jl_05_2016       

 

Redakce:

Bc. Tereza Thérová, Martina Gavendová
mob.: 605 292 245
tel.: 599 430 137 
e-mail: jizni.listy@ovajih.cz

Inzerce:

Cenik-inzerce-jizni-listy

 

ARCHIV ČÍSEL 2016:

Jizni-listy-2016-04

Jizni-listy-2016-03

Jizni-listy-2016-02

Jizni-listy-2016-01